COLLEGIUM HERALDICUM CONCORDIAE
  Informacja o Collegium Heraldicum Concordiae
 

 

 COLLEGIUM
HERALDICUM
CONCORDIAE

 
Powstałe w 2009 r. Collegium Heraldicum Conordiae stawia sobie za cel promowanie w społeczeństwie tradycyjnych wartości konserwatywnych. Jednym z obszarów jego działalności jest też opracowywanie projektów herbów własnych dla osób fizycznych i stowarzyszeń, przy czym CHC nie potwierdza jakichkolwiek tytułów czy herbów szlacheckich, a jedynie uposaża zainteresowanych w nowy herb na zasadach „herbu mieszczańskiego”.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło 4 odwiedzający  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja